"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

XVI Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa