"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Turniej Tenisa Stołowego 50+