"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Wieliczka - zwiedzanie kopalni soli