"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Dzieci ubierają choinkę dla Seniorów