"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

O nas

 

 

O NAS

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL" przez ponad 25 lat funkcjonował jako jednostka budżetowa Miasta Bielska-Białej. Od 1 czerwca 2023 r. prowadzony jest przez Stowarzyszenie Hajstra - organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, w formie opiekuńczo-wychowawczej i/lub specjalistycznej". 

Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "PARASOL" tworzy 10 Placówek Wsparcia Dziennego, które zapewniają m.in. organizację czasu wolnego i rozwój zainteresowań dzieci, prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego stylu życia, realizację zajęć profilaktycznych, opiekę pedagogiczną, pomoc psychologiczną, pomoc w nauce, a także posiłki.

Łącznie w placówkach dostępnych jest 285 miejsc dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zamieszkujących na terenie miasta Bielska-Białej. Placówki czynne są od poniedziałku do piątku. Pobyt w nich jest nieodpłatny i dobrowolny.

Placówki Wsparcia Dziennego:

  • Świetlica "Fabryka Marzeń", ul. Legionów 9 - 20 miejsc
  • Świetlica "Zakątek Uśmiechu", ul. Skargi 4 - 35 miejsc
  • Klub Młodzieżowy "Nad Dachami", ul. Sobieskiego 6 - 25 miejsc
  • Świetlica "Iskierka", ul. Wapienna 44 - 25 miejsc
  • Świetlica "Kraina Narnii", ul. Reymonta 5 - 30 miejsc (w tym 10 miejsc utworzonych w ramach Projektu "Dziecko - Rodzina - Przyszłość")
  • Świetlica "Ster", ul. Sternicza 8A - 25 miejsc
  • Świetlica W Dolinie Wapienicy", ul. Jaskrowa 11 - 35 miejsc
  • Świetlica "Pod Aniołami", ul. Chrzciciela 22 - 30 miejsc
  • Świetlica "Nad Stawami", ul. Stawowa 29 - 25 miejsc
  • Świetlica "Jutrzenka", ul. Jutrzenki 22 - 35 miejsc