"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Kontakt

 


KONTAKT

Stowarzyszenie Hajstra
Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL”

ul. Legionów 9, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 498 88 96
tel. kom. 662 276 445
e-mail: sekretariat@zpdmparasol.pl

KIEROWNIK – JAKUB KOPYTKO

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

KOORDYNATOR SEKCJI I
Marcin Ząbek, tel. 795 575 442, e-mail: marcin.zabek@zpdmparasol.pl

Świetlica „Zakątek Uśmiechu”, ul. Skargi 4, tel. 662 276 450 / facebook
Klub Młodzieżowy „Nad Dachami”, ul. Sobieskiego 6, tel. 662 276 456 / facebook
Świetlica „Jutrzenka”, ul. Jutrzenki 22, tel. 662 278 580 / facebook  
Świetlica „Nad Stawami”, ul. Stawowa 29, tel. 662 276 452 / facebook

KOORDYNATOR SEKCJI II
Monika Baron, tel. 662 276 443, e-mail: monika.baron@zpdmparasol.pl

Świetlica „Iskierka”, ul. Wapienna 44, tel. 662 278 589 / facebook
Świetlica „Ster”, ul. Sternicza 8A, tel. 662 276 449 / facebook
Świetlica „Kraina Narnii”, ul. Reymonta 5, tel. 662 276 454 / facebook

KOORDYNATOR SEKCJI III
Ewa Bodzek, tel. 662 276 455, e-mail: ewa.bodzek@zpdmparasol.pl

Świetlica „W Dolinie Wapienicy”, ul. Jaskrowa 11, tel. 662 276 453 / facebook
Świetlica „Pod Aniołami”, ul. Chrzciciela 22, tel. 662 276 447 / facebook
Świetlica „Fabryka Marzeń”, ul. Legionów 9, tel. 664 420 760 / facebook

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Andrzej Kieczka, tel. 33 498 88 96, e-mail: sekretariat@zpdmparasol.pl

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4