"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Klub dwóch kontynentów - Afryka "Nad Dachami"