"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

III Samorządowy Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.