"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Uroczyste przekazanie obuwia sportowego