"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

XV Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa za nami