"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Wsparcie

 

 

WSPARCIE

Bazujemy na mocnych stronach dzieci, wzmacniamy je w obszarach, w których osiągają sukcesy. Dzieciom i ich rodzicom udzielamy wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i logopedycznego.

Pomagamy w nauce, nadrabiając z dziećmi zaległości szkolne, wspierając je w odrabianiu zadań. Pracujemy nad poprawą motoryki, pamięci, spostrzegawczości, rozwijaniem umiejętności czytania, pisania i liczenia, a także nauki języków obcych.