"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Warsztaty z Fundacją Ekologiczną Arka

 

 

 
We wszystkich placówkach odbywały się cykliczne warsztaty prowadzone przez Fundację Arka. Na zakończenie projektu uczestniczyliśmy w seansie filmowym i działaniach na Rynku. Dziękujemy za promowanie ekologii w ciekawy i inspirujący sposób.