"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Rozwój zainteresowań

 

 

ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ

Organizujemy różnorodne warsztaty artystyczno-plastyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, konkursy i wycieczki. Uczestniczymy w atrakcyjnych imprezach sportowych, przedsięwzięciach kulturalnych oraz akcjach społecznych.

Promujemy ciekawe formy spędzania czasu wolnego, niekoniecznie te, które oferuje ulica czy internet. Rozwijamy i wspieramy talenty dzieci, uczymy pozytywnych nawyków zdrowotnych i proekologicznych.