"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Profilaktyka

 

 

PROFILAKTYKA

W placówkach realizujemy wiele programów profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych, które skierowane są do dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.

Działania profilaktyczno-terapeutyczne obejmują obszary relacji społecznych, postrzegania siebie, rozumienia swoich uczuć i emocji, integracji, tolerancji, profilaktyki uzależnień i przemocy, korekcji zaburzonych zachowań. Kształtują pozytywne nawyki zdrowotne, higieny, podnoszenia sprawności fizycznej.