"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Informacje

1 maja - Święto Pracy – święto ma ponad 100 lat tradycji i obchodzone jest nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, np. w Niemczech 1 maja to święto grilla, w Finlandii - zabaw na wolnym powietrzu, zaś w Grecji ludzie puszczają w tym dniu kolorowe latawce i przystrajają domy kwiatami.
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja – w tym dniu Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.
15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodzin – ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa oraz rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.
17 maja - Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci – inicjatorem święta jest Child Helpline International - organizacja zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci ze 160 krajów świata. Polskie obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci organizowane są przez Fundację Dzieci Niczyje. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na tę formę pomocy najmłodszym.
19 maja - Dzień Dobrych Uczynków – pomysłodawcą święta jest Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska-Białej. Arka zachęca do czynienia dobrych uczynków wobec ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Pomysł zyskał sporą popularność i do akcji przez lata włączyło się wiele firm, instytucji czy mediów.
22 maja - Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt – dzień ten został ustanowiony przez Klub Gaja na pamiątkę przyjęcia przez polski Sejm Ustawy o ochronie zwierząt. Obchody tego święta mają na celu przypomnienie o prawach zwierząt, przede wszystkim do godnego życia, bezpieczeństwa i wolności.
30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – dzień ten uchwalony został, by rozwijać i popularyzować rodzicielstwo zastępcze w Polsce.