"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Aktualności

TWOJA FIRMA - MOSTEM DO SUKCESU

dodano: 2021-02-01

MASZ POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES, ALE POTRZEBUJESZ ŚRODKÓW NA JEGO REALIZACJĘ?

PRZYJDŹ DO URZEDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

 

TWOJA FIRMA – MOSTEM DO SUKCESU

MIESZKASZ W BIELSKU-BIAŁEJ?

Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo oraz osobą powyżej 30 roku życia, należącą do min. Jednej z grup:
- osób powyżej 50 roku życia,

- kobiet,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób o niskich kwalifikacjach?

MASZ POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES, ALE POTRZEBUJESZ ŚRODKÓW NA JEGO REALIZACJĘ?

PRZYJDŹ DO URZEDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

pn. „TWOJA FIRMA – MOSTEM DO SUKCESU”

Otrzymasz:
- bezpłatne szkolenie,
- bezpłatne usługi oficera dotacyjnego, polegające na pomocy technicznej w wypełnianiu biznesplanu,
- bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł,
|- wsparcie finansowe przez okres 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 2.600,00 zł miesięcznie 

foto:  TWOJA FIRMA - MOSTEM DO SUKCESU