"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Aktualności

Projekt Włącz nowe pokolenie

dodano: 2021-10-18

Jest nam niezmiernie miło, że do udziału w przedsięwzięciu zakwalifikowało się 5 osób
z grona naszych wychowawców, którzy  w dniach 19.09. - 24.09.br. byli uczestnikami wizyty studyjnej w Madrycie.

Projekt Włącz nowe pokolenie. New generation empowerment.

Organizatorem i  Realizatorem projektu było Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie, a partnerem Stowarzyszenie La Rueca z Hiszpanii. 

Skierowany był do przedstawicieli śląskich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych  zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt zakładał

 - wzmocnienie kompetencji osób na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami       młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ich rodzinami;

- poznanie sprawdzonych hiszpańskich praktyk i sposobów działania ukierunkowanych na wsparcie i aktywizację społeczno-zawodową wymienionych grup, w tym m.in. idei szkół drugiej szansy czy e-integracji społecznej;

- wymianę doświadczeń między polskimi uczestnikami a Partnerem Ponadnarodowym.

Wychowawcy  zapoznali się z dobrymi praktykami realizowanymi przez La Rueca Asociación i inne madryckie instytucje, działające na rzecz dziecka i rodziny, m.in. z projektem wolontariatu młodzieżowego, jak pomagać osobom wykluczonym w procesie usamodzielniania się, czy działaniami na rzecz zatrudnienia młodych przez Centrum Usera. Uczestnicy mieli możliwość doświadczenia warsztatów w Tecnolabie, pokazujących sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w aktywizacji społecznej młodzieży. Na koniec nasi Wychowawcy odwiedzili Miejskie Centrum dla Imigrantów oraz wymieniali się z hiszpańskimi partnerami swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą.

15 października, w jednej z naszych placówek, Panie Ania, Beatka, Kasia, Dorotka i Monika - uczestniczki projektu  podzieliły się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami  z pozostałymi pracownikami ZPDM „PARASOL”. W trakcie dwugodzinnego spotkania, obejrzeliśmy zdjęcia, filmiki z pobytu w Madrycie, poznaliśmy dobre praktyki instytucji działających dla dzieci i młodzieży, uczestniczyliśmy w ćwiczeniu warsztatowym dotyczącym współpracy w zespole.  Jesteśmy przekonani, że kilka dobrych praktyk przeniesiemy na nasz grunt, a także żywimy przeświadczenie, że nasze doświadczenia przydadzą się w pracy hiszpańskich „pomagaczy”.

foto:  Projekt Włącz nowe pokolenie