"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Aktualności

Pod skrzydłami Hajstry

dodano: 2023-06-01

Od 1 czerwca 2023 r. Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży „PARASOL” będzie prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert – Stowarzyszenie „HAJSTRA”. Stowarzyszenie powstało w 2008 r., a jego celem jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć z różnych dziedzin życia.

Stowarzyszenie „HAJSTRA” zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, w formie opiekuńczo-wychowawczej i/lub specjalistycznej”.

Celem zadania jest wsparcie rodzin poprzez objęcie dzieci i młodzież dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla minimum 250 podopiecznych. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z terenu miasta Bielska-Białej do ukończenia 18 roku życia, w szczególności pochodzące z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Konkurs został ogłoszony w ramach VII edycji i będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w wysokości 6 008 000,00 zł pochodzą z budżetu Miasta Bielska-Białej.

foto:  Pod skrzydłami Hajstry