"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Aktualności

Olimpiada po raz osiemnasty

dodano: 2024-06-28

W dniach 25 i 26 czerwca na gościnnym obiekcie sportowym "Orlik" przy ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej odbyła się XVIII  Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa dla podopiecznych Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Hajstra oraz podopiecznych z Placówki "Sixt Wam" prowadzonej przez Ulicę Kreatywną.

Rozegrano mecze w dwa ognie, a także turnieje piłki nożnej oraz koszykówki. Najliczniej obsadzone zostały konkurencje lekkoatletyczne. Wszyscy grający i startujący otrzymywali duże wsparcie od swoich kolegów i koleżanek, którzy z zaangażowaniem kibicowali swoim faworytom. W Olimpiadzie wzięło udział ponad 200 podopiecznych.

Podczas dekorowania zwycięzców, Organizatorów wspomógł zaproszony Gość - Pan Tomasz Szlaga, Zastępca Dyrektora Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Triumfatorzy otrzymali dyplomy, medale, puchary i nagrody, a każda placówka została obdarowana sprzętem sportowym do wykorzystania nie tylko przez okres wakacji.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom rywalizacji w duchu fair play, a Bielsko-Bialskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz całej ekipie pracujących na "Orliku" profesjonalistów ogromnie dziękujemy za pomoc i udostępnienie obiektu. Dziękujemy także wszystkim Pracownikom i Wolontariuszom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiady!

foto:  Olimpiada po raz osiemnasty