"PARASOL" Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży

Aktualności

Jemy z Pajacykiem

dodano: 2023-09-01

Stowarzyszenie Hajstra w okresie tegorocznych wakacji objęło programem dożywiania 40 podopiecznych placówek wsparcia dziennego. Program został zrealizowany w ramach programu Pajacyk – wsparcie żywnościowe Polskiej Akcji Humanitarnej.

Pajacyk to program, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna od 1998 r. pomaga dzieciom i młodzieży w Polsce. Pajacyk finansuje posiłki i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Celem programu jest zdrowie i prawidłowy rozwój każdego dziecka, a także rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji letnich, dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach Polski, zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawa zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.

foto:  Jemy z Pajacykiem